Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (HOSE | Ô tô và phụ tùng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CMC 5.630 +30 (+0,54) 8,97 0,40
CTF 31.000 -30 (-0,95) 37,08 2,63
GGG 2.517 -383 (-13,21) -1,35 0
GMA 0 -44.400 (-100,00) 112,71 1,95
HAX 14.150 0 (0) 20,28 1,17
HHS 6.660 -6 (-0,89) 8,55 0,54
HTL 12.750 -85 (-6,25) 7,44 0,67
SVC 29.650 -5 (-0,16) 20,91 0,81
TMT 16.000 +40 (+2,56) 286,41 1,36
VMA 4.600 0 (0) 2,65 0,25
VVS 18.800 0 (0) 18,64 1,50
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH SVC Holdings 27,04%
Tổng Công ty Bến Thành 20,40%
PYN Fund Elite (Non - Ucits) 3,08%
Finansia Syrus Securities Public Company Limited 0,45%
Probus Opportunities 0,19%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 31/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 07/08/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 30/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 18/05/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 14/02/2023

Xem thêm