Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (HOSE | Ô tô và phụ tùng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CMC 0 -6.400 (-100,00) 8,93 0,47
CTF 30.100 -35 (-1,14) 65,12 2,49
GGG 4.400 0 (0) -8,23 0
GMA 0 -48.800 (-100,00) 239,88 2,11
HAX 15.600 -15 (-0,95) 30,90 1,36
HHS 10.650 +5 (+0,47) 8,02 0,79
HTL 16.750 +85 (+5,34) 5,12 0,85
SVC 25.600 +10 (+0,39) 50,73 0,63
TMT 10.700 0 (0) -1.648,99 0,90
VMA 3.600 0 (0) 2,05 0,20
VVS 20.500 0 (0) 17,55 1,51
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn 27,04%
Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV 20,40%
PYN Fund Elite (Non - Ucits) 3,08%
Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn 0,45%
Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn 0,19%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 07/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 11/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 19/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 18/12/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 07/08/2023

Xem thêm