Thông tin cố phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (HOSE | Ngân hàng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABB 11.692 -8 (-0,07) 5,41 0,88
BAB 17.088 +288 (+1,71) 18,89 1,49
BVB 14.211 -89 (-0,62) 19,86 1,06
KLB 25.121 +721 (+2,95) 20,57 1,85
NAB 14.448 +148 (+1,03) 5,41 0,81
NVB 28.602 +2 (+0,01) -150,88 3,71
PGB 22.354 +354 (+1,61) 21,01 1,53
SGB 13.507 +7 (+0,05) 26,90 1,08
VAB 10.169 +69 (+0,68) 6,68 0,80
VBB 10.729 +29 (+0,27) 9,22 0,85
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/08/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam 4,69%
Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn EXim 2,51%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín 1,56%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín 1,51%
CTCP Đầu tư tài chính Sài Gòn - Á Châu 1,51%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 26/07/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 26/07/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 26/07/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 26/07/2022
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2022 02/05/2022

Xem thêm