Thông tin cố phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (HOSE | Ngân hàng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABB 22.676 +176 (+0,78) 8,54 1,30
BAB 22.855 -145 (-0,63) 23,23 1,90
BVB 20.839 +139 (+0,67) 29,73 1,65
KLB 27.207 -193 (-0,70) 14,57 1,93
LPB 24.500 -10 (-0,40) 10,26 1,83
MBB 33.000 -30 (-0,90) 11,21 2,12
NAB 19.732 +32 (+0,16) 6,22 1,17
NVB 30.603 +603 (+2,01) 9.246,83 2,92
PGB 29.492 +392 (+1,35) 33,59 2,12
SGB 18.015 -85 (-0,47) 45,23 1,47
SHB 21.900 -30 (-1,35) 10,51 1,47
SSB 39.000 -60 (-1,51) 20,39 3,27
STB 35.400 -15 (-0,42) 18,99 2,00
TCB 51.900 -50 (-0,95) 10,09 2,06
TPB 40.200 +100 (+2,55) 12,53 1,90
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 27/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam 4,69%
Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn EXim 2,51%
CTCP Đầu tư tài chính Sài Gòn - Á Châu 1,51%
International Finance Corporation 1,43%
Dragon Finance Corporation 0,97%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 08/09/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 29/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 02/04/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 22/01/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2020 21/10/2020

Xem thêm