Thông tin cố phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (HOSE | Ngân hàng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABB 8.543 +43 (+0,51) 15,53 0,67
ACB 21.850 +10 (+0,45) 4,85 1,35
BAB 13.703 +3 (+0,02) 12,53 1,11
BID 44.350 0 (0) 11,02 1,97
BVB 10.272 +72 (+0,71) 40,44 0,88
CTG 30.050 -80 (-2,59) 8,20 1,22
EIB 17.950 +50 (+2,86) 12,27 1,46
HDB 17.350 +5 (+0,28) 6,27 1,24
KLB 12.533 +33 (+0,26) 7,71 0,82
LPB 13.850 +25 (+1,83) 8,12 1,16
MBB 18.500 0 (0) 5,29 1,12
MSB 13.750 +10 (+0,73) 5,70 0,93
NAB 14.156 +156 (+1,11) 7,32 1,09
NVB 12.334 +234 (+1,93) -1.108,39 1,26
OCB 13.400 0 (0) 6,61 1,01
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 29/09/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn EXim 2,51%
Ctbc Vietnam Equity Fund 2,08%
CTCP Đầu tư tài chính Sài Gòn - Á Châu 1,51%
International Finance Corporation 1,43%
Norges Bank 1,07%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 15/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 01/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 01/08/2023
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 16/09/2022
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 16/09/2022

Xem thêm