Thông tin cố phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (HOSE | Ngân hàng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABB 7.793 +93 (+1,21) 15,38 0,61
ACB 22.300 +35 (+1,59) 5,81 1,30
BAB 12.843 +143 (+1,13) 14,54 1,04
BID 39.800 +40 (+1,01) 11,54 1,91
BVB 10.545 +145 (+1,39) 65,20 0,90
CTG 26.550 +25 (+0,95) 7,86 1,17
EIB 18.700 +40 (+2,18) 18,45 1,50
HDB 18.500 +30 (+1,64) 6,32 1,24
KLB 11.515 +115 (+1,01) 6,45 0,73
LPB 15.300 0 (0) 8,94 1,24
MBB 18.050 +25 (+1,40) 4,21 1,03
MSB 13.000 +20 (+1,56) 5,26 0,85
NAB 14.079 +179 (+1,29) 7,78 1,05
NVB 10.816 +16 (+0,15) -115,86 1,10
OCB 13.550 +20 (+1,49) 6,16 0,98
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 04/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn EXim 2,51%
Ctbc Vietnam Equity Fund 2,28%
CTCP Đầu tư tài chính Sài Gòn - Á Châu 1,51%
International Finance Corporation 1,43%
Norges Bank 1,34%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 15/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 03/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 01/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 01/08/2023
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 16/09/2022

Xem thêm