Thông tin cố phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (HOSE | Ngân hàng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACB 22.087 +387 (+1,78) 7,56 1,52
BAB 17.300 0 (0) 17,88 1,51
BID 40.800 -20 (-0,48) 19,14 2,07
BVB 10.473 +73 (+0,70) 0 0,87
CTG 25.750 -5 (-0,19) 8,61 1,19
EIB 17.050 +5 (+0,29) 30,01 1,29
HDB 30.700 +95 (+3,19) 7,03 1,27
KLB 10.647 -53 (-0,50) 110,06 0,88
LPB 10.713 +413 (+4,01) 6,64 0,76
MBB 19.050 +30 (+1,60) 5,46 0,99
NVB 8.775 -25 (-0,28) 79,47 0,84
SHB 15.195 +695 (+4,79) 8,74 1,12
STB 11.750 +10 (+0,85) 8,64 0,77
TCB 22.300 +50 (+2,29) 7,03 1,13
TPB 23.700 -5 (-0,21) 5,77 1,34
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/09/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam 4,69%
CTCP Đầu tư Sài Gòn EXim 2,51%
CTCP Đầu tư tài chính Sài Gòn - Á Châu 1,51%
International Finance Corporation 1,43%
Dragon Finance Corporation 0,97%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 20/07/2020
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2020 20/08/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 20/04/2020
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 30/03/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 31/01/2020

Xem thêm