Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (HOSE | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAS 9.482 -118 (-1,23) 2,38 0,49
APS 9.287 +87 (+0,95) -1,74 0,81
ART 0 -1.300 (-100,00) 3,72 0,11
BMS 5.107 -93 (-1,79) -3,23 0,44
BVS 16.890 -110 (-0,65) 8,55 0,56
CSI 60.384 +84 (+0,14) 79,89 5,25
DSC 21.137 -163 (-0,77) 64,29 2,11
EVS 8.552 -248 (-2,82) 11,80 0,47
FTS 22.000 +100 (+4,76) 12,76 1,28
HAC 5.600 0 (0) -2,04 0,71
HBS 5.097 -3 (-0,06) 28,02 0,42
HCM 24.500 +65 (+2,72) 13,14 1,42
IVS 5.010 +10 (+0,20) 17,99 0,48
MBS 13.848 +148 (+1,08) 9,14 1,19
ORS 9.480 +13 (+1,39) 12,65 0,82
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/03/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 15,54%
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 6,32%
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 3,68%
Nguyễn Duy Linh 3,16%
En Fund L.P 1,57%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 25/01/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 28/10/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 04/10/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 04/10/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 04/10/2022

Xem thêm