Tổng quan

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (HOSE | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
03/08/2018 VPBS Mua 34100 34100
25/10/2018 VCSC Không có 36300 36300
22/10/2018 VCSC Không có 36300 36300
24/09/2018 VCSC Mua 37300 37300
17/09/2018 VCSC Mua 37300 37300
14/03/2018 HCM Mua 45000 45000
14/03/2018 HCM Mua 45500 45500
15/03/2018 VPBS Mua 46800 46800
15/12/2017 HCM Mua 26600 26600
15/12/2017 HCM Mua 26600 26600

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ART 3.742 -158 (-4,05) 3,20 0,36
BSI 10.900 0 (0) 5,08 0,81
CTS 10.700 0 (0) 6,19 0,87
FTS 17.200 +20 (+1,17) 8,08 1,14
HAC 4.550 -50 (-1,09) 11,97 0,46
HBS 0 -2.600 (-100,00) 32,89 0,21
HCM 56.100 +30 (+0,53) 9,21 2,37
IVS 12.201 -99 (-0,80) 1.991,58 1,22
MBS 15.029 +29 (+0,19) 10,08 1,25
ORS 3.282 -18 (-0,55) -7,83 1,36
PSI 0 -3.100 (-100,00) 16,04 0,32
SBS 1.100 0 (0) 191,22 1,06
SHS 14.411 +111 (+0,78) 3,69 0,86
SSI 29.650 +50 (+1,71) 10,22 1,57
TVB 10.790 +90 (+0,84) 25,53 2,68
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/12/2018

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Daiwa Securities Group Inc 20,39%
Công ty TNHH Đầu tư NDH 9,64%
Công ty TNHH BDS Sài Gòn Đan Linh 6,03%
Deutsche Bank AG, London Branch 3,79%
Norges Bank 2,58%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2018 31/10/2018
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2018 03/05/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2017 28/03/2018
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2017 26/01/2018
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2017 16/11/2017

Xem thêm