Tổng quan

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (HOSE | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
24/09/2018 VCSC Mua 37300 37300
17/09/2018 VCSC Mua 37300 37300
03/08/2018 VPBS Mua 34100 34100
14/03/2018 HCM Mua 45000 45000
14/03/2018 HCM Mua 45500 45500
15/03/2018 VPBS Mua 46800 46800
15/12/2017 HCM Mua 26600 26600
15/12/2017 HCM Mua 26600 26600
05/12/2017 EPS Mua 42000 42000
05/12/2017 EPS Mua 42000 42000

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ART 5.473 +273 (+5,25) 3,92 0,39
BSI 11.900 -60 (-4,80) 5,37 0,88
CTS 12.600 -25 (-1,94) 12,85 1,00
FTS 16.500 +25 (+1,53) 7,75 1,09
HAC 4.550 -50 (-1,09) 8,39 0,32
HBS 0 -2.600 (-100,00) 33,46 0,23
HCM 57.100 -390 (-6,39) 9,37 2,41
IVS 0 -12.900 (-100,00) 2.088,73 1,28
MBS 16.787 -113 (-0,67) 14,52 1,41
ORS 3.068 +168 (+5,79) -7,35 1,27
PSI 0 -3.000 (-100,00) 17,73 0,29
SBS 1.100 0 (0) 178,87 1,24
SHS 14.384 -16 (-0,11) 3,57 0,90
SSI 30.000 -15 (-0,49) 11,57 1,65
TVB 10.790 +90 (+0,84) 27,19 2,44
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 22/10/2018

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Daiwa Securities Group Inc 20,39%
Công ty TNHH Đầu tư NDH 9,64%
Công ty TNHH BDS Sài Gòn Đan Linh 6,03%
Deutsche Bank AG, London Branch 3,79%
Norges Bank 2,58%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2017 26/01/2018
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2017 16/11/2017
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2017 17/11/2017
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2017 15/06/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2016 15/06/2017

Xem thêm