Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (HOSE | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAS 19.502 +2 (+0,01) -69,11 1,72
ART 9.955 +155 (+1,58) 316,33 0,86
BMS 19.713 -687 (-3,37) 5,27 1,27
BVS 32.473 -527 (-1,60) 9,99 1,14
CSI 22.036 -464 (-2,06) 52,31 2,13
CTS 28.300 -45 (-1,56) 10,57 1,89
DSC 19.126 -374 (-1,92) -339,24 1,76
EVS 37.073 +573 (+1,57) 10,15 2,40
FTS 62.500 -140 (-2,19) 17,43 3,56
HAC 12.765 -235 (-1,81) 12,46 1,18
HBS 12.719 +819 (+6,88) 92,54 1,10
HCM 38.050 -60 (-1,55) 13,31 2,42
IVS 12.090 -110 (-0,90) 29,39 1,21
MBS 33.711 -89 (-0,26) 16,90 2,94
ORS 28.114 -386 (-1,35) 15,61 2,53
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Daiwa Securities Group Inc 17,64%
Công ty TNHH Đầu tư NDH 10,76%
Công ty TNHH BDS Sài Gòn Đan Linh 6,27%
En Fund L.P 2,68%
Deutsche Bank AG, London Branch 2,17%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 28/07/2021
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 27/08/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 04/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 31/03/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 01/02/2021

Xem thêm