Tổng quan

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (HOSE | Dịch vụ tài chính)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Báo cáo Phân tích & Khuyến nghị đầu tư »

Ngày phát hành Tổ chức PH Khuyến nghị Mục tiêu cao Mục tiêu thấp Download
05/12/2017 KIS Mua 42.000 42.000
05/12/2017 KIS Mua 42.000 42.000
14/08/2017 KIS Mua 30.000 29.000
14/08/2017 KIS Mua 30.000 29.000
03/07/2017 KIS Mua 33.000 32.000
12/04/2017 KIS Mua 25.500 27.500
12/04/2017 KIS Mua 25.500 27.500

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ART 2.303 +3 (+0,13) 2,70 0,21
BSI 10.200 +10 (+0,99) 5,85 0,79
CTS 9.100 -3 (-0,32) 6,44 0,74
FTS 17.000 +10 (+0,59) 3,79 0,94
HAC 4.550 -50 (-1,09) -16,60 0,47
HBS 0 -2.400 (-100,00) 35,31 0,21
HCM 28.500 +120 (+4,39) 9,12 2,02
IVS 11.068 -132 (-1,18) 544,18 1,02
MBS 15.435 +735 (+5,00) 10,81 1,31
ORS 3.000 -100 (-3,23) -6,72 1,27
PSI 0 -3.500 (-100,00) 39,33 0,34
SBS 1.100 0 (0) 405,91 0,99
SHS 12.075 -25 (-0,21) 4,60 0,90
SSI 27.900 +40 (+1,45) 10,68 1,56
TVB 10.790 +90 (+0,84) 17,83 1,78
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/02/2019

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Daiwa Securities Group Inc 19,99%
Công ty TNHH Đầu tư NDH 9,45%
Công ty TNHH BDS Sài Gòn Đan Linh 5,97%
Deutsche Bank AG, London Branch 3,72%
Norges Bank 2,62%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên cổ đông Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2018 31/07/2018
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2018 30/01/2019
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2018 31/10/2018
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2018 31/07/2018
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2018 03/05/2018

Xem thêm