Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGF 3.900 0 (0) -3,74 0
APT 3.600 0 (0) -0,15 0
ATA 4.200 0 (0) -9,92 0
AUM 10.500 0 (0) -43,01 1,04
AVF 1.200 0 (0) -0,49 0
BLF 0 -3.600 (-100,00) -3,29 0,27
CAD 1.800 0 (0) -5,52 0
CAT 22.500 0 (0) 4,37 1,61
CCA 9.800 0 (0) 12,03 0,66
CFC 8.667 -533 (-5,79) -11,66 0,72
CQN 22.750 +250 (+1,11) 16,00 1,75
DAT 25.500 -50 (-1,92) 25,71 1,73
DBC 56.800 +60 (+1,06) 6,67 1,36
FMC 49.400 -10 (-0,20) 11,03 1,96
GTN 18.500 0 (0) 46,00 1,14
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/10/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam 113,01%
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 10,66%
Công ty Cổ phần Đầu tư Đường Mặt Trời 4,93%
Công ty TNHH NDH Việt Nam 4,69%
Công ty TNHH NDH Việt Nam 4,69%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2021 16/09/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 14/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 06/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 25/03/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 28/01/2021

Xem thêm