Thông tin cố phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (HOSE | Ngân hàng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABB 8.081 -19 (-0,23) 70,38 0,61
ACB 24.000 -15 (-0,62) 6,78 1,43
BAB 12.183 -17 (-0,14) 13,07 0,98
BID 46.600 -20 (-0,42) 12,13 2,06
BVB 12.507 -93 (-0,74) 68,67 1,05
CTG 32.000 -20 (-0,62) 8,53 1,32
EIB 18.950 -20 (-1,04) 16,53 1,44
HDB 24.150 -15 (-0,59) 6,31 1,41
KLB 11.793 -107 (-0,90) 7,31 0,72
LPB 31.250 0 (0) 10,72 2,19
MBB 23.000 -10 (-0,43) 5,97 1,19
MSB 14.450 +10 (+0,69) 6,25 0,89
NAB 14.000 0 (0) 6,59 1,16
NVB 9.750 -150 (-1,52) -7,70 1,09
OCB 14.450 -10 (-0,68) 6,83 1,01
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Phát Triển Và Đầu Tư Phú Mỹ 4,98%
Công ty Cổ phần Org 4,57%
Công Ty TNHH Đầu Tư Bất Động Sản Phú Cường 4,44%
Société Générale 4,38%
Công ty Cp Đầu Tư Và Phát Triển Dịch Vụ Thăng Bình 4,20%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 14/05/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 22/09/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 21/06/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 06/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 03/11/2023

Xem thêm