Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (HOSE | Ô tô và phụ tùng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CSM 12.000 0 (0) 18,37 0,95
DRC 23.700 +5 (+0,21) 12,01 1,55
SRC 25.900 +10 (+0,38) 100,57 1,69
VKC 900 0 (0) -0,21 0
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cp Tập Đoàn Hoành Sơn 50,22%
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 36,00%
Nguyễn Tiến Ngọc 4,94%
Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam 3,56%
Hồ Viết Hùng 1,28%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 21/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 02/09/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 02/09/2023
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 21/12/2022
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 21/12/2022

Xem thêm