Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (HOSE | Ô tô và phụ tùng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CSM 14.600 +25 (+1,74) 18,15 1,14
DRC 34.000 -35 (-1,01) 13,55 2,16
SRC 40.950 +225 (+5,81) 8,42 2,13
VKC 1.000 0 (0) -0,20 0
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cp Tập Đoàn Hoành Sơn 50,22%
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 36,00%
Nguyễn Tiến Ngọc 4,94%
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam 3,56%
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam 3,56%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2024 22/07/2024
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 19/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 02/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 02/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 21/07/2023

Xem thêm