Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sara (UPCOM | Công nghệ Thông tin)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CMT 15.825 -1.675 (-9,57) 3,90 0,59
HIG 8.000 -300 (-3,61) -93,82 0,56
HPT 18.400 0 (0) 8,86 1,31
SBD 12.000 -1.000 (-7,69) 15,49 0,95
SRA 5.419 -281 (-4,93) 3,00 0,38
SRB 2.798 -2 (-0,07) 273,68 0,63
VLA 71.784 +1.684 (+2,40) 14,17 6,77
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 30/09/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Đồng Văn Sơn 4,82%
Nguyễn Mỹ Hạnh 0%
Đinh Thị Thùy Minh 0%
Nguyễn Thị Thùy Dương 0%
Võ Quang Phong 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2021 08/04/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 07/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 17/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2017 05/04/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2016 04/04/2017

Xem thêm