Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sara (UPCOM | Công nghệ Thông tin)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CMT 11.715 -185 (-1,55) 2,94 0,45
FPT 81.900 -10 (-0,12) 16,95 3,55
HIG 6.900 0 (0) 8,03 0,45
HPT 15.500 0 (0) 8,21 1,11
ICT 13.650 -50 (-3,53) 17,75 0,69
SBD 10.153 +153 (+1,53) 13,38 0,79
SRA 3.394 -106 (-3,03) 4,79 0,24
SRB 1.945 -55 (-2,75) 195,73 0,45
VLA 0 -63.800 (-100,00) 10,50 5,54
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/02/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Đồng Văn Sơn 4,82%
Nguyễn Mỹ Hạnh 0%
Đinh Thị Thùy Minh 0%
Nguyễn Thị Thùy Dương 0%
Võ Quang Phong 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2021 08/04/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 07/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 17/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2017 05/04/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2016 04/04/2017

Xem thêm