Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sara (UPCOM | Công nghệ Thông tin)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CMT 20.980 -620 (-2,87) 5,17 0,78
FPT 99.700 +650 (+6,97) 19,39 3,96
HIG 9.294 -6 (-0,06) 38,23 0,63
HPT 14.900 +900 (+6,43) 7,18 1,06
ICT 16.450 +65 (+4,11) 12,21 0,74
SBD 14.000 0 (0) 17,34 1,11
SRA 7.752 +152 (+2,00) 4,70 0,57
SRB 4.670 +270 (+6,14) 456,79 1,06
VLA 0 -55.000 (-100,00) 8,04 4,31
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/05/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Đồng Văn Sơn 4,82%
Nguyễn Mỹ Hạnh 0%
Đinh Thị Thùy Minh 0%
Nguyễn Thị Thùy Dương 0%
Võ Quang Phong 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2021 08/04/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 07/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 17/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2017 05/04/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2016 04/04/2017

Xem thêm