Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần SARA Việt Nam (HNX | Công nghệ Thông tin)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CMT 17.500 0 (0) 4,31 0,65
HIG 8.261 +961 (+13,16) -96,88 0,58
HPT 18.400 +2.400 (+15,00) 8,86 1,31
SBD 13.000 +1.100 (+9,24) 16,78 1,03
SRA 5.702 +2 (+0,04) 3,06 0,39
SRB 2.788 -12 (-0,43) 272,71 0,63
VLA 70.169 +6.269 (+9,81) 13,43 6,42
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 29/09/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Hoàng Quách Việt 8,80%
Lê Thu Huyền 3,81%
Nguyễn Tuấn Long 0,46%
Trần Thái Hùng 0,36%
Trần A Kim 0,22%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 03/08/2022

Xem thêm