Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần SARA Việt Nam (HNX | Công nghệ Thông tin)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CMT 20.160 -1.240 (-5,79) 10,30 0,65
FPT 109.000 -280 (-2,50) 21,37 4,62
HIG 8.500 0 (0) 15,40 0,44
HPT 14.700 -800 (-5,16) 6,91 1,04
ICT 11.950 +5 (+0,42) 25,77 0,60
SBD 7.100 0 (0) 7,88 0,68
SRA 2.899 -1 (-0,03) 25,65 0,20
SRB 2.000 0 (0) 318,18 0,45
VLA 17.840 -660 (-3,57) 276,74 1,56
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
HOÀNG QUÁCH VIỆT 8,80%
Lê Nam Hùng 6,08%
LÊ THU HUYỀN 3,81%
Trần Thị Luyến 2,34%
Nguyễn Tuấn Long 0,46%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 04/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 26/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 26/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 25/07/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 05/05/2023

Xem thêm