Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần SARA Việt Nam (HNX | Công nghệ Thông tin)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CMT 11.715 -185 (-1,55) 2,89 0,44
FPT 81.900 -10 (-0,12) 16,93 3,55
HIG 6.900 0 (0) 8,03 0,45
HPT 15.500 0 (0) 8,21 1,11
ICT 13.650 -50 (-3,53) 44,94 0,66
SBD 10.153 +153 (+1,53) 13,59 0,80
SRA 3.394 -106 (-3,03) 4,51 0,23
SRB 1.945 -55 (-2,75) 190,25 0,44
VLA 0 -63.800 (-100,00) 35,03 5,37
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/02/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Hoàng Quách Việt 8,80%
Lê Thu Huyền 3,81%
Nguyễn Tuấn Long 0,46%
Trần Thái Hùng 0,36%
Trần A Kim 0,22%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 01/02/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 28/10/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022

Xem thêm