Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần SARA Việt Nam (HNX | Công nghệ Thông tin)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CMT 21.873 +73 (+0,33) 5,77 0,92
FPT 88.200 -60 (-0,67) 19,88 3,94
HIG 10.027 -373 (-3,59) -5,30 0,76
HPT 13.986 -14 (-0,10) 6,74 1,00
ICT 19.350 -5 (-0,25) 12,56 0,90
SBD 15.500 0 (0) 18,52 1,23
SRA 10.102 -198 (-1,92) 11,73 0,77
SRB 6.949 +449 (+6,91) -56,86 1,58
VLA 83.417 +2.317 (+2,86) -51,46 7,03
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Hoàng Quách Việt 8,80%
Lê Thu Huyền 6,94%
Trần Thái Hùng 0,36%
Trần A Kim 0,22%
Aizawa Securities Company Limited 0,19%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 10/05/2021
BCTC chưa kiểm toán năm 2020 24/03/2021
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 03/02/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2020 03/11/2020
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 07/08/2020

Xem thêm