Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần S.P.M (HOSE | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGP 19.199 -101 (-0,52) 7,52 1,11
AMP 19.500 0 (0) 39,44 1,33
AMV 10.629 -171 (-1,58) 17,08 0,83
BCP 10.581 +581 (+5,81) -5,54 1,46
BIO 40.150 -550 (-1,35) 67,39 3,70
CDP 12.965 -135 (-1,03) 12,17 1,10
CNC 30.100 +100 (+0,33) 9,78 2,26
DAN 47.389 -4.511 (-8,69) 17,33 1,64
DBM 30.000 0 (0) 8,67 0,96
DBT 13.700 0 (0) 20,32 1,03
DCL 40.200 +260 (+6,91) 26,88 2,31
DDN 19.374 +1.774 (+10,08) 17,63 1,23
DHD 25.000 +500 (+2,04) 10,50 0,72
DHG 102.900 +340 (+3,41) 17,31 3,55
DMC 53.400 +50 (+0,94) 11,64 1,41
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Đào Hữu Hoàng Vũ 12,64%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín 7,44%
Vũ Thanh Hiếu 5,94%
Hồ Mộng Tiên 4,88%
Amersham Industries Limited 2,86%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2021 20/01/2022
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 12/11/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 20/07/2021
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 12/11/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 20/04/2021

Xem thêm