Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần S.P.M (HOSE | Y tế)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGP 40.533 -267 (-0,65) 18,76 2,36
AMP 25.800 -100 (-0,39) 91,67 1,71
BCP 10.000 0 (0) -10,61 1,74
BIO 18.800 -200 (-1,05) 26,73 1,65
CDP 11.000 0 (0) 21,56 0,98
CNC 28.933 -367 (-1,25) 8,33 1,82
DAN 28.500 0 (0) 7,82 0,84
DBD 54.300 +30 (+0,55) 15,10 2,84
DBM 25.500 0 (0) 8,81 0,71
DBT 12.500 0 (0) 12,28 0,82
DCL 29.200 +180 (+6,56) 34,56 1,47
DDN 7.877 +77 (+0,99) 108,81 0,62
DHD 29.100 +100 (+0,34) 18,84 1,41
DHG 116.000 +150 (+1,31) 14,44 3,13
DMC 64.400 0 (0) 12,20 1,47
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Đào Hữu Hoàng Vũ 12,64%
Công ty Cổ phần S.P.M 7,44%
Vũ Thanh Hiếu 5,94%
Hồ Mộng Tiên 4,88%
Amersham Industries Limited 2,86%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 15/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 29/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 19/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 20/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 20/07/2023

Xem thêm