Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (HNX | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APP 8.696 +1.096 (+14,42) -9,13 0,90
BFC 38.450 -5 (-0,12) 9,37 1,63
BT1 12.600 0 (0) 46,29 0,71
CPC 19.800 0 (0) 7,90 0,93
CSV 71.200 +140 (+2,00) 16,29 2,12
DCM 38.500 +10 (+0,26) 16,65 1,98
DDV 19.375 +375 (+1,97) 29,35 1,64
DGC 126.900 +60 (+0,47) 16,10 3,85
DHB 8.977 -123 (-1,35) 2,38 3,76
DOC 8.700 +100 (+1,16) 18,44 0,82
DPM 36.200 0 (0) 26,39 1,20
HAI 1.500 0 (0) 3,82 0,15
HPH 18.000 0 (0) 24,25 1,50
HSI 1.200 0 (0) -0,72 0
HVT 80.835 +4.035 (+5,25) 20,01 2,14
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 28/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
TCT Nông nghiệp Sài Gòn 59,33%
Tổng Công ty Nông Nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV 59,33%
Jia Hui 8,08%
Huỳnh Đức 1,42%
Huỳnh Chí Toàn 1,33%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 08/05/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 27/09/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 20/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 15/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 07/11/2023

Xem thêm