Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần SAMETEL (HNX | Công nghệ Thông tin)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CKV 0 -16.500 (-100,00) 27,79 0,83
ELC 28.600 +130 (+4,76) 29,16 2,04
KST 0 -13.500 (-100,00) 9,82 1,07
PMJ 20.000 0 (0) -9,59 0,95
PMT 7.200 0 (0) 73,66 0,45
SAM 7.180 +8 (+1,12) 85,09 0,59
SMT 5.686 +186 (+3,38) 21,64 0,45
VIE 7.000 +500 (+7,69) 114,00 0,77
VTC 9.800 +300 (+3,16) 237,91 0,60
VTE 5.600 0 (0) 69,96 0,52
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Trần Thị Thùy Dương 14,56%
Phạm Duy Khánh 5,00%
Nguyễn Thị Nga 4,90%
Nguyễn Thị Hải Yến 4,90%
Trần Thùy Linh 4,90%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 24/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 06/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 06/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 21/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 01/09/2023

Xem thêm