Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần SAMETEL (HNX | Công nghệ Thông tin)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CKV 0 -13.000 (-100,00) 21,15 0,66
ELC 25.700 -5 (-0,19) 38,61 1,59
KST 0 -12.300 (-100,00) 12,11 1,04
PMJ 21.600 0 (0) 20,71 0,89
PMT 7.400 0 (0) 31,53 0,46
SAM 6.590 +17 (+2,64) -125,24 0,54
SMT 5.618 -82 (-1,44) 2,96 0,46
VIE 6.000 0 (0) 157,97 0,67
VTC 9.500 0 (0) -4,19 0,67
VTE 6.000 0 (0) 192,39 0,55
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 04/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Thị Nga 7,11%
Phạm Duy Khánh 5,00%
Nguyễn Thị Hải Yến 4,90%
Trần Thị Thùy Dương 4,90%
Andreas Karall 4,89%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 23/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 21/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 01/09/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 01/09/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 21/03/2023

Xem thêm