Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung (HOSE | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BBM 8.900 +1.100 (+14,10) 22,38 0,73
BHK 19.000 0 (0) 19,01 1,52
BHN 39.000 -45 (-1,14) 28,36 1,71
BHP 5.900 0 (0) 19,85 0,35
BQB 3.513 -87 (-2,42) -5,29 0,83
BSD 19.100 0 (0) 18,38 0,85
BSH 21.600 0 (0) 9,32 1,25
BSL 10.200 -100 (-0,97) 16,84 0,91
BSP 10.533 +733 (+7,48) 21,80 0,68
BSQ 20.400 0 (0) 9,81 1,07
BTB 6.300 0 (0) 49,13 0,42
HAD 15.800 +1.400 (+9,72) 12,18 0,86
HAT 0 -44.000 (-100,00) 5,69 1,98
SAB 61.500 -60 (-0,96) 19,02 2,98
SMB 38.900 0 (0) 7,53 1,87
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn 32,22%
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung 12,55%
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung 5,37%
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung 5,32%
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung 3,08%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 17/04/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 17/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 04/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 19/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 12/10/2023

Xem thêm