Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AVC 55.000 0 (0) 7,62 2,22
BHA 15.600 -200 (-1,27) 10,47 1,35
BSA 17.873 -27 (-0,15) 8,71 1,28
BTP 14.300 -70 (-4,66) 7,35 0,68
CHP 23.200 0 (0) 8,40 1,84
DNC 44.500 +4.000 (+9,88) 9,34 2,96
DNH 42.500 0 (0) 15,72 3,18
DRL 63.900 0 (0) 10,83 4,77
DTE 6.300 0 (0) 8,18 0,56
DTK 10.854 -146 (-1,33) 10,02 0,91
DTV 35.000 0 (0) 6,54 1,49
GEG 14.650 -25 (-1,67) 25,32 0,88
GHC 25.898 -102 (-0,39) 8,96 1,23
GSM 24.600 +3.000 (+13,89) 13,52 1,43
HJS 32.900 +100 (+0,30) 16,99 2,55
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 22/09/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn 52,06%
Vũ Hà Nam 4,72%
TRẦN ĐỨC PHÚ 4,45%
Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn 2,54%
Phan Hoàng Tuấn 2,07%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 21/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 30/03/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 25/11/2022
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2022 25/11/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022

Xem thêm