Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AVC 57.464 +64 (+0,11) 19,13 4,31
BHA 21.100 0 (0) 11,29 1,58
BSA 23.200 0 (0) 36,99 1,71
DNC 0 -51.500 (-100,00) 8,44 2,99
DNH 54.100 0 (0) 28,39 4,30
DTE 5.100 0 (0) 5,90 0,45
DTK 13.871 -29 (-0,21) 20,91 1,15
DTV 34.500 -500 (-1,43) 5,60 1,58
GHC 30.389 +289 (+0,96) 9,92 1,46
GSM 22.739 -461 (-1,99) 22,68 1,31
HJS 33.300 +700 (+2,15) 11,90 2,08
HND 14.802 +2 (+0,01) 13,16 1,26
HPD 26.656 +556 (+2,13) 9,31 1,82
NBP 13.273 +773 (+6,18) 11,55 0,68
NT2 22.500 -30 (-1,31) 63,21 1,63
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La 52,06%
Tổng Công ty Đầu Tư Và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước - Công ty TNHH 2,54%
Phan Hoàng Tuấn 2,07%
Trần Văn Thư 1,71%
Công ty TNHH SX TM Hiệp Thành Phúc 1,27%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 19/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 19/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 19/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 21/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 30/03/2023

Xem thêm