Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ARM 0 -50.000 (-100,00) 88,44 4,46
MTS 17.577 +577 (+3,39) 15,70 1,43
PVM 20.705 +105 (+0,51) 13,70 1,50
SFN 0 -28.000 (-100,00) 6,95 1,32
SMA 11.600 -25 (-2,10) -8,85 1,27
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 06/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Đỗ Tuấn Anh 22,84%
Thiều Thị Thanh Thảo 15,27%
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 2,37%
Phan Hoàng Tuấn 2,07%
Trần Văn Thư 1,71%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2021 24/08/2021
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 24/08/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 20/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 28/04/2021
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2020 12/08/2020

Xem thêm