Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BHG 11.000 0 (0) 80,23 1,04
CFV 21.300 0 (0) 76,22 1,94
CPA 6.500 0 (0) -9,68 2,67
CTP 4.253 -147 (-3,34) 480,52 0,36
EPC 8.500 0 (0) -7,33 1,80
FGL 11.000 0 (0) -12,98 2,70
HKT 0 -4.300 (-100,00) 57,22 0,37
IFS 34.091 -1.409 (-3,97) 14,24 2,37
NAF 17.350 +45 (+2,66) 9,95 0,89
PCF 4.683 +83 (+1,80) 67,71 0,66
QHW 33.800 0 (0) 6,40 1,10
SCD 12.100 -90 (-6,92) -0,86 0
SKH 31.027 +2.227 (+7,73) 9,99 2,36
SKN 7.600 -1.200 (-13,64) 14,50 0,69
VCF 230.000 0 (0) 13,59 2,89
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa 51,00%
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa 12,45%
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa 7,00%
Lê Thị Hồng Vân 2,04%
Hoàng Kim Nam 0,89%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 01/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2022 28/03/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 12/04/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2019 01/04/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm