Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa (UPCOM | Thực phẩm và đồ uống)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BHG 11.000 0 (0) 80,23 1,04
CFV 18.700 0 (0) 19,51 1,59
CPA 8.000 +900 (+12,68) -19,98 3,41
CTP 7.790 -310 (-3,83) 6.028,31 0,65
EPC 8.100 -900 (-10,00) -6,99 1,72
FGL 11.000 0 (0) -13,45 2,80
HKT 9.050 -450 (-4,74) 46,51 0,74
IFS 33.494 -1.206 (-3,48) 12,74 2,24
NAF 18.150 -45 (-2,41) 10,40 1,14
PCF 5.491 -309 (-5,33) 79,39 0,78
QHW 36.400 0 (0) 6,89 1,19
SCD 14.100 0 (0) -0,90 0
SKH 28.976 -24 (-0,08) 11,09 2,14
VCF 219.100 +10 (+0,04) 12,51 2,65
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 17/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa 104,48%
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa 20,46%
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa 9,66%
Lê Thị Hồng Vân 0,70%
LÊ ĐỨC TIẾN 0,24%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 08/05/2024
BCTC chưa kiểm toán Q9 - 2023 01/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 29/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 29/01/2024
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 30/07/2023

Xem thêm