Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (HNX | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCB 500 0 (0) 0,14 0,04
CLM 73.586 -414 (-0,56) 4,48 1,25
CST 26.232 -1.168 (-4,26) 4,01 1,03
HLC 13.074 -126 (-0,95) 3,36 0,79
MDC 11.527 -173 (-1,48) 4,69 0,74
NBC 12.098 -202 (-1,64) 4,26 0,77
SHN 7.000 +200 (+2,94) 262,46 0,55
TC6 9.812 -188 (-1,88) 5,40 0,83
TDN 13.000 -100 (-0,76) 3,75 0,91
THT 13.045 -155 (-1,17) 4,65 0,82
TMB 84.021 +821 (+0,99) 3,82 1,82
TVD 13.506 -94 (-0,69) 4,39 0,86
VDB 900 0 (0) 0,15 0,05
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 16/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Văn Anh 5,40%
Trần Tiến Hải 4,30%
ĐÀO MẠNH KHÁNG 4,23%
CHU VĂN MÂN 4,16%
Trần Văn Minh 3,86%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 03/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 11/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 14/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 05/08/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 16/09/2023

Xem thêm