Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
BCA 22.317 +317 (+1,44) 1,05 0,78
BVG 1.655 -45 (-2,65) 4,29 0,41
CBI 8.000 0 (0) 247,81 0,78
DFC 19.463 +363 (+1,90) 6,25 0,93
DPS 399 -1 (-0,25) -1,85 0,04
DTL 14.000 0 (0) -5,44 1,12
GDA 23.220 +120 (+0,52) 9,33 0,73
HLA 400 0 (0) -0,10 0
HMC 12.000 0 (0) 15,49 0,81
HMG 15.000 0 (0) 11,67 1,27
HPG 29.950 +5 (+0,16) 25,44 1,69
HSG 22.900 0 (0) 17,34 1,30
HSV 5.202 +2 (+0,04) 22,54 0,48
ITQ 3.134 -66 (-2,06) 53,00 0,31
KKC 0 -5.600 (-100,00) 88,14 0,70
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Lê Vĩnh Sơn 10,70%
Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà 7,19%
Đặng Hồng Nhung 4,99%
Nguyễn Thương Huyền 4,92%
Nguyễn Thị Hoa 4,88%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 11/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 14/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 05/08/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 16/09/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 05/08/2023

Xem thêm