Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DDM 2.400 +200 (+9,09) -0,26 0
GSP 12.550 -25 (-1,95) 8,31 0,98
HTV 9.500 0 (0) 13,97 0,38
ISG 5.700 0 (0) -0,42 0
MVN 50.472 -628 (-1,23) 49,07 3,85
NOS 1.200 +100 (+9,09) -0,09 0
PDV 16.338 +38 (+0,23) 9,26 1,13
PJT 11.450 +15 (+1,32) 14,37 0,86
PNP 23.120 -180 (-0,77) 8,53 1,60
PVT 29.800 -40 (-1,32) 10,41 1,13
SFI 33.200 +20 (+0,60) 8,34 1,01
SGS 19.048 -3.152 (-14,20) 6,19 0,93
SHC 19.400 +1.300 (+7,18) 18,35 1,10
SSG 11.725 -375 (-3,10) 12,11 1,07
SWC 33.419 +1.119 (+3,46) 9,16 1,29
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Đại Thắng 15,20%
Nguyễn Minh Thắng 14,76%
Nguyễn Xuân Phú 13,92%
Nguyễn Thị Vân Anh 11,28%
Nguyễn Đình Hiệu 11,19%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 20/03/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2022 05/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2021 28/03/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 01/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019

Xem thêm