Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (HOSE | Công nghệ Thông tin)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
SGT 5.310 -39 (-6,84) -274,95 0,54
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/09/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc 21,48%
Nguyễn Thị Kim Xuân 10,07%
Phạm Thị Lệ 5,03%
Nguyễn Thanh Hải 4,87%
CTCP Xây dựng Sài Gòn (SSC) 2,76%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 04/08/2020
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2020 31/08/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 04/05/2020
BCTC đã kiểm toán năm 2019 17/04/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 04/02/2020

Xem thêm