Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (HOSE | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AAV 3.791 -9 (-0,24) 169,27 0,32
API 8.172 -28 (-0,34) 5,88 0,71
BII 1.899 -1 (-0,05) -1,75 0,20
C21 11.000 0 (0) 30,85 0,31
CEO 21.391 -9 (-0,04) 20,07 1,50
CK8 3.500 0 (0) 12,04 0
CLG 800 0 (0) -0,08 0,64
D11 11.600 0 (0) 3,90 0,46
DLR 8.500 0 (0) 102,24 0
EFI 2.400 0 (0) -3,38 0,33
FLC 3.500 0 (0) 0 0
HD2 19.559 +359 (+1,87) 1.301,14 1,59
HD6 13.526 -74 (-0,54) 3,86 0,65
HD8 7.500 0 (0) 5,41 0,58
HLD 25.733 -867 (-3,26) 108,63 1,25
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/03/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Phạm Thu 29,94%
Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn 28,87%
Phạm Đình Thành 6,19%
Phạm Tuấn 5,87%
Phạm Tuấn 5,87%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 25/11/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2022 14/03/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 01/02/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022

Xem thêm