Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam (HOSE | Hóa chất)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APP 3.300 0 (0) 104,06 0,33
BT1 21.300 0 (0) 10,09 1,10
CPC 15.600 +100 (+0,65) 6,51 0,83
DCI 1.300 0 (0) 0,38 0,10
DCM 9.990 -26 (-2,53) 11,10 0,84
DDV 5.512 +12 (+0,22) -16,58 0,66
DGC 40.300 -35 (-0,86) 8,25 1,58
DHB 7.200 0 (0) -1,76 0
DOC 8.500 0 (0) 65,99 0,83
DPM 16.400 -50 (-2,95) 9,42 0,80
HAI 2.700 -4 (-1,45) -844,76 0,24
HPH 4.800 0 (0) 13,50 0,40
HSI 1.099 -1 (-0,09) -16,58 6,45
HVT 0 -32.900 (-100,00) 10,46 1,69
LAS 6.176 +76 (+1,25) -33,49 0,56
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/09/2020

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 65,05%
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư MB 4,55%
Vũ Huy Phương 4,54%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 05/08/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 07/05/2020
BCTC chưa kiểm toán năm 2019 07/05/2020
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2019 04/02/2020
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2019 29/10/2019

Xem thêm