Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ASP 4.590 0 (0) -36,59 0,48
BMF 9.862 +62 (+0,63) 28,69 0,93
CCI 21.100 +55 (+2,67) 10,07 1,49
CNG 36.300 +95 (+2,68) 11,39 2,14
DDG 3.571 +71 (+2,03) -1,23 0,38
DMS 8.600 0 (0) 28,91 0,82
DVC 11.000 0 (0) 34,27 0,60
GAS 77.800 -30 (-0,38) 16,60 2,63
GCB 18.000 0 (0) 10,69 0,93
HFC 7.500 0 (0) 21,95 0,95
HTC 0 -21.800 (-100,00) 7,82 1,15
MTG 9.000 0 (0) 53,96 0,82
PCG 0 -5.600 (-100,00) -30,34 0,65
PEG 7.600 0 (0) -101,78 2,76
PGC 14.700 0 (0) 9,45 0,99
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn 51,00%
Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn 20,01%
Lê Trọng Hiếu 12,61%
Trần Thị Thu Phương 2,76%
Công ty TNHH Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Đông Á 1,30%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 25/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 18/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 22/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 18/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 26/07/2023

Xem thêm