Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ASP 4.630 +13 (+2,88) -36,91 0,48
BMF 13.018 -582 (-4,28) 37,87 1,23
CCI 21.350 -65 (-2,95) 10,19 1,49
CNG 33.000 0 (0) 14,27 1,92
DDG 3.901 -99 (-2,47) -1,30 0,40
DMS 8.600 0 (0) 28,91 0,82
DVC 9.550 +450 (+4,95) 29,75 0,52
GAS 77.900 -10 (-0,12) 16,62 2,63
GCB 18.000 0 (0) 10,69 0,93
HFC 6.300 0 (0) 18,44 0,80
HTC 0 -21.800 (-100,00) 7,82 1,15
MTG 9.800 0 (0) 56,46 0,89
PCG 0 -6.000 (-100,00) -32,51 0,70
PEG 8.000 -100 (-1,23) -107,13 2,90
PGC 14.750 -5 (-0,33) 9,48 1,00
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn 51,00%
Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn 20,01%
Lê Trọng Hiếu 12,61%
Trần Thị Thu Phương 2,76%
Công ty TNHH Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Đông Á 1,30%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 25/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 18/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 22/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 18/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 26/07/2023

Xem thêm