Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ASP 5.420 +1 (+0,18) 130,29 0,41
BMF 27.800 0 (0) 6,01 0,77
CCI 30.650 0 (0) 21,33 2,03
CNG 27.200 -30 (-1,09) 6,24 1,29
DDG 42.833 -67 (-0,16) 56,20 3,29
GAS 102.500 -40 (-0,38) 13,26 3,21
GCB 16.100 0 (0) 18,38 1,01
HFC 8.000 0 (0) 20,73 0,88
HTC 0 -16.800 (-100,00) 7,61 0,95
MTG 8.092 -8 (-0,10) 1,63 0,75
PCG 6.000 0 (0) 1.165,50 0,67
PEG 7.000 0 (0) 756,19 2,54
PGC 15.700 -10 (-0,63) 7,81 1,17
PGD 31.900 -20 (-0,62) 6,96 1,85
PGS 25.700 -200 (-0,77) 13,01 1,26
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/03/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI S.T.S 51,00%
Công ty TNHH MTV Dầu khí TP HCM 20,01%
Trần Thị Thu Phương 2,76%
Công ty TNHH Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Đông Á 1,30%
Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á 0,60%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 31/01/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 31/01/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 06/12/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 06/12/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 06/12/2022

Xem thêm