Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà (UPCOM | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công bố thông tin »

Ngày cập nhật Nội dung
26/07/2021 SDH: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
27/05/2021 SDH: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM
12/10/2020 SDH: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2020
13/08/2020 SDH: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM
26/05/2020 SDH: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM
12/10/2018 SDH: Thông báo đính chính thông tin về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
05/10/2018 SDH: Thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM
01/10/2018 SDH: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
05/07/2018 SDH: Thông báo về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018
18/06/2018 SDH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Xem tiếp

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACS 7.900 0 (0) 268,15 0,44
ALV 4.982 -218 (-4,19) 3,04 0,33
ATB 542 -58 (-9,67) -0,10 0,22
B82 500 0 (0) 0 0,05
BCE 5.840 -9 (-1,51) 262,36 0,61
BCO 11.000 0 (0) 12,15 0,93
BMN 8.500 0 (0) 6,27 0,79
BOT 2.614 -86 (-3,19) -1,86 0,99
C12 3.200 0 (0) 4,52 0,20
C47 5.510 -24 (-4,17) 13,58 0,46
C4G 9.586 -414 (-4,14) 23,69 0,92
C92 3.257 -143 (-4,21) 96,98 0,28
CDC 19.500 -30 (-1,51) 50,07 1,27
CIG 4.550 -23 (-4,81) -19,93 0,93
CII 15.600 -75 (-4,58) 24,02 0,58
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà 21,70%
Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà 20,89%
Lecerne Enterprise Ltd 20,89%
Asean Small Cap Fund 8,68%
Chu Thị Thu Trang 7,30%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2018 31/07/2018
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2017 25/01/2018
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2017 08/11/2017
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2017 10/11/2017
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2017 24/10/2017

Xem thêm