Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà (HNX | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CAR 22.900 -100 (-0,43) 24,67 1,72
CFM 10.000 -800 (-7,41) 12,30 1,00
ILC 5.600 0 (0) 16,54 0,66
LPT 5.425 -175 (-3,13) 20,93 0,46
SDA 5.416 +16 (+0,30) -5,02 0,79
VCM 12.850 +550 (+4,47) 46,78 0,59
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 16/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 15,28%
Đỗ Tuấn Dương 4,85%
Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà 3,82%
Nguyễn Sĩ Hiển 2,47%
Nguyễn Thị Minh Thu 1,86%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 04/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 24/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 06/11/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 18/09/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 29/08/2023

Xem thêm