Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DAS 11.500 0 (0) 9,51 0,84
FSO 11.000 0 (0) -74,48 1,13
MAC 14.220 +20 (+0,14) 4,89 1,11
SAL 3.100 0 (0) 5,90 0,29
SCY 14.500 0 (0) 11,39 1,04
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm 90,08%
Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm 7,54%
Phan Đình Lượng 0,06%
Quách Đình Nguyên 0,06%
Phạm Mạnh Hà 0,05%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 22/04/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 08/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 06/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 18/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 17/10/2023

Xem thêm