Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín (HOSE | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
C21 17.669 -231 (-1,29) 133,19 0,50
CLG 3.700 0 (0) -0,38 2,95
DLR 11.400 0 (0) -13,42 0
EFI 3.200 0 (0) -9,27 0,41
EIN 15.979 -921 (-5,45) 30,03 1,55
HD2 11.236 -164 (-1,44) 214,14 0,89
HD6 31.458 -342 (-1,08) 174,62 2,46
HD8 13.404 +604 (+4,72) 23,50 1,00
HIZ 68.500 -12.000 (-14,91) 24,85 3,05
HPI 26.000 0 (0) 7,35 6,42
IDV 64.007 +107 (+0,17) 8,14 2,43
KSF 71.268 -232 (-0,32) 93,69 3,59
NDN 20.120 +620 (+3,18) 4,89 1,36
NRC 26.134 +234 (+0,90) 28,26 2,22
PV2 8.017 +17 (+0,21) 350,62 1,29
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 07/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công 17,39%
Công ty Cổ phần Global Mind Việt Nam 5,93%
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÀNH THÀNH CÔNG 4,44%
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre 3,90%
Công Đoàn Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 0,03%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 29/10/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 02/08/2021
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2021 26/08/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 07/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 02/04/2021

Xem thêm