Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Sông Con (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
FRC 35.000 +3.000 (+9,38) 3,18 0,81
FRM 12.400 -100 (-0,80) 34,47 1,16
MDF 11.100 0 (0) 9,04 0,89
PIS 11.000 0 (0) 9,44 0,99
TMW 12.700 0 (0) 6,59 0,74
TQN 25.700 0 (0) 1,03 0,44
VIF 0 -16.200 (-100,00) 17,74 1,17
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 30/09/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ủy ban Nhân dân Tỉnh Nghệ An 37,18%
Công ty Cổ phần Mía đường Sông Con 30,75%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2021 12/04/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 13/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 09/07/2020

Xem thêm