Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Sông Con (UPCOM | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACG 41.950 -15 (-0,35) 13,13 1,58
DLG 2.570 -11 (-4,10) -1,54 0,68
FRC 23.100 0 (0) 3,25 0,47
FRM 6.400 0 (0) 11,90 0,59
GTA 15.850 0 (0) 51,59 0,99
MDF 9.663 -237 (-2,39) -15,03 0,82
PIS 11.400 0 (0) 9,25 1,02
PTB 60.200 +200 (+3,43) 11,35 1,47
SAV 16.800 -40 (-2,32) 13,37 1,00
TMW 11.900 0 (0) 8,98 0,67
TQN 25.700 0 (0) 1,91 0,41
TTF 5.040 -27 (-5,08) -56,69 5,18
VIF 18.414 +14 (+0,08) 16,42 1,30
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 22/09/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Ủy ban Nhân dân Tỉnh Nghệ An 37,18%
Công ty Cổ phần Mía đường Sông Con 30,75%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2021 12/04/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 13/05/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2019 09/07/2020

Xem thêm