Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACS 6.400 0 (0) 217,24 0,35
ALV 6.975 -425 (-5,74) 4,25 0,46
ATB 635 -65 (-9,29) -0,11 0,25
B82 500 0 (0) 0 0,05
BCE 5.870 -2 (-0,33) 43,99 0,62
BCO 11.000 0 (0) 12,15 0,93
BMN 8.200 0 (0) 6,05 0,76
BOT 2.697 -3 (-0,11) -1,92 1,03
C12 3.200 0 (0) 4,52 0,20
C47 6.150 -10 (-1,60) 14,98 0,51
C4G 9.500 -100 (-1,04) 21,51 0,90
C92 3.976 -24 (-0,60) 118,39 0,34
CDC 19.300 -5 (-0,25) 26,88 1,25
CIG 5.130 -10 (-1,91) 37,27 1,06
CII 15.900 -35 (-2,15) 11,66 0,54
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Đình Dũng 24,23%
PHẠM GIA PHÚ 14,68%
Nguyễn Văn Thái 4,87%
Nguyễn Văn Chí 4,87%
Nguyễn Thy Phương 3,82%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 25/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 05/07/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 23/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 24/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 21/07/2023

Xem thêm