Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam (HOSE | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABS 4.950 -17 (-3,32) 47,79 0,43
AST 55.000 -80 (-1,43) 21,41 4,21
BSC 0 -12.000 (-100,00) 14,19 0,98
COM 31.600 -230 (-6,78) 13,01 1,02
DGW 53.500 -210 (-3,77) 24,77 3,41
FRT 141.000 0 (0) -55,58 11,17
MWG 48.200 -120 (-2,42) 420,60 3,02
PET 23.300 -120 (-4,89) 22,38 1,14
PSD 12.978 -522 (-3,87) 10,63 1,23
SAS 25.540 -760 (-2,89) 11,94 2,30
SBV 10.650 -15 (-1,38) 43,10 0,58
TV6 6.847 -553 (-7,47) 37,74 0,63
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ Phần Siam Holdings Việt Nam 65,42%
Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam 2,72%
Pratip Sawatyanon 2,14%
Vimuttiratna Sawatyanon 0,32%
Đặng Thị Mỹ Kim 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 30/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 25/12/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 30/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 09/05/2023
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 25/11/2022

Xem thêm