Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu (UPCOM | Công nghệ Thông tin)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CMT 20.480 -320 (-1,54) 10,47 0,66
FPT 113.000 +140 (+1,25) 22,15 4,79
HIG 8.500 0 (0) 15,40 0,44
HPT 15.500 0 (0) 7,29 1,10
ICT 11.850 -5 (-0,42) 25,56 0,59
SBD 7.978 -22 (-0,28) 8,85 0,76
SRA 2.886 -14 (-0,48) 26,53 0,20
SRB 1.966 -134 (-6,38) 312,77 0,44
VLA 0 -18.500 (-100,00) 301,15 1,70
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 16/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
TRẦN ANH TUẤN 8,28%
Hoàng Minh Châu 4,57%
Hoàng Hải Thịnh 2,84%
Trần Phương Lan 2,56%
Lê Quốc Khánh 1,93%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2022 31/10/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2016 27/10/2017

Xem thêm