Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACG 38.000 -10 (-0,26) 13,12 1,37
DLG 2.330 -4 (-1,68) -6,00 0,70
FRC 23.500 0 (0) 3,30 0,48
FRM 7.500 0 (0) 13,95 0,69
GTA 13.450 +25 (+1,89) 12,83 0,81
MDF 8.986 -714 (-7,36) -18,84 0,77
PIS 10.000 +300 (+3,09) 7,00 0,72
PTB 54.100 -50 (-0,91) 12,56 1,29
SAV 15.200 -10 (-0,65) -31,71 0,98
TMW 6.400 0 (0) 4,83 0,36
TQN 21.100 0 (0) 1,57 0,33
TTF 4.490 -12 (-2,60) 170,20 5,14
VIF 0 -16.000 (-100,00) 17,29 1,02
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 23/02/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex 47,63%
Đặng Bình Minh 4,09%
Nguyễn Thanh Anh 3,35%
PXP Vietnam Fund Limited 2,15%
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán An Phúc 2,09%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 19/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 20/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 20/07/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 21/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 13/03/2023

Xem thêm