Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACG 49.400 -140 (-2,75) 15,46 1,75
DLG 2.080 +1 (+0,48) -6,68 1,10
FRC 24.000 0 (0) 196,69 0,49
FRM 4.000 0 (0) 4,16 0,34
GTA 11.000 -15 (-1,34) 10,95 0,66
MDF 8.400 0 (0) -16,92 0,74
PIS 11.000 +400 (+3,77) 8,33 0,81
PTB 75.100 -30 (-0,39) 15,98 1,82
SAV 16.800 +10 (+0,59) -47,27 1,22
TMW 18.600 0 (0) 8,58 0,97
TQN 19.600 0 (0) 11,62 0,33
TTF 3.910 -5 (-1,26) 129,42 5,63
VIF 19.823 +1.723 (+9,52) 23,28 1,37
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 21/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex 47,63%
Nguyễn Thanh Anh 5,36%
Nguyễn Thị Khánh Linh 5,20%
Đặng Bình Minh 4,82%
PXP Vietnam Fund Limited 2,15%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 22/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 19/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 19/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 20/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 20/07/2023

Xem thêm