Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (HOSE | Tài nguyên Cơ bản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ACG 41.950 -15 (-0,35) 13,13 1,58
DLG 2.570 -11 (-4,10) -1,54 0,68
FRC 23.100 0 (0) 3,25 0,47
FRM 6.400 0 (0) 11,90 0,59
GTA 15.850 0 (0) 51,59 0,99
MDF 9.663 -237 (-2,39) -15,03 0,82
PIS 11.400 0 (0) 9,25 1,02
PTB 60.200 +200 (+3,43) 11,35 1,47
SAV 16.800 -40 (-2,32) 13,37 1,00
TMW 11.900 0 (0) 8,98 0,67
TQN 25.700 0 (0) 1,91 0,41
TTF 5.040 -27 (-5,08) -56,69 5,18
VIF 18.414 +14 (+0,08) 16,42 1,30
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 22/09/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
E-land Asia Holdings Pte., Ltd 39,84%
Đặng Bình Minh 4,09%
Nguyễn Thanh Anh 3,35%
PXP Vietnam Fund Limited 2,15%
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán An Phúc 2,09%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 20/07/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 21/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 13/03/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 19/01/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 22/08/2022

Xem thêm