Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (UPCOM | Bán lẻ)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABS 22.900 -70 (-2,96) 30,19 2,01
AST 55.000 +160 (+2,99) -20,02 5,75
BSC 0 -17.000 (-100,00) -126,82 1,44
COM 42.000 0 (0) 15,87 1,31
DGW 126.100 -310 (-2,39) 26,61 7,65
FRT 64.300 +220 (+3,54) 44,45 3,78
MWG 133.900 +40 (+0,29) 22,06 5,08
PET 30.000 0 (0) 13,90 1,45
PSD 31.117 -683 (-2,15) 10,90 2,15
PSH 20.950 0 (0) 10,04 1,47
SAS 27.691 +291 (+1,06) 66,52 2,60
SBV 16.800 0 (0) 7,99 0,92
TV6 14.035 -1.965 (-12,28) 25,07 1,27
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/12/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - Công ty Cổ phần 49,07%
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương 24,98%
Công Ty TNHH Thời Trang và Mỹ Phẩm Âu Châu 15,39%
Công ty TNHH Thương mại Duy Anh 2,21%
Đoàn Thị Mai Hương 0,15%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2021 27/10/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 20/07/2021
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2021 16/09/2021
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2021 22/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2020 01/04/2021

Xem thêm