Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần SAM Holdings (HOSE | Công nghệ Thông tin)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
CKV 0 -13.000 (-100,00) 20,55 0,66
ELC 23.200 -65 (-2,72) 66,87 1,49
KST 0 -12.800 (-100,00) 7,84 1,11
PMJ 20.000 0 (0) 19,17 0,82
PMT 6.900 0 (0) 29,40 0,43
SAM 6.920 -22 (-3,08) -126,80 0,57
SMT 6.950 -50 (-0,71) 13,34 0,57
VIE 7.100 0 (0) 186,93 0,79
VTC 0 -10.900 (-100,00) -5,63 0,72
VTE 6.000 0 (0) 636,96 0,55
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 22/09/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Veil Holdings Limited 2,37%
Trần Đức 2,27%
CTCP Đầu tư và Thương mại Xuất nhập khẩu HFC Việt Nam 2,26%
Ngô Thị Lan Phương 2,11%
Amersham Industries Ltd. 0,80%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 06/08/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 30/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 29/05/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 04/04/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 31/01/2023

Xem thêm