Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A (HOSE | Điện, nước & xăng dầu khí đốt)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AVC 58.064 +264 (+0,46) 19,33 4,35
BHA 21.771 +671 (+3,18) 11,65 1,63
BSA 22.300 0 (0) 35,55 1,65
BTP 13.900 +5 (+0,36) 12,48 0,80
CHP 34.900 -15 (-0,42) 19,63 2,61
DNC 0 -51.500 (-100,00) 8,44 2,99
DNH 45.000 0 (0) 23,61 3,58
DRL 65.500 +20 (+0,30) 11,66 4,88
DTE 5.000 0 (0) 5,78 0,44
DTK 13.918 -582 (-4,01) 20,76 1,14
GEG 16.550 +50 (+3,11) 41,25 0,96
GHC 30.411 +11 (+0,04) 9,93 1,46
GSM 20.900 0 (0) 20,85 1,20
HJS 33.700 +300 (+0,90) 11,97 2,09
HNA 26.700 0 (0) 38,48 1,95
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 12/07/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 30-4 Gia Lai 53,81%
Công ty TNHH Vĩnh Hiệp 11,48%
Công ty Cổ phần Thủy điện Sê San 4A 5,21%
Nguyễn An 3,12%
NGUYỄN BÌNH 1,17%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 12/04/2024
BCTC chưa kiểm toán năm 2023 09/01/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 01/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 09/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 19/12/2023

Xem thêm