Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
APL 21.200 -3.700 (-14,86) 12,39 1,52
CE1 9.000 0 (0) 30,35 0,61
CKA 37.400 0 (0) 5,67 1,20
CKD 24.800 0 (0) 7,58 1,58
CMK 8.800 0 (0) 8,05 0,58
CTB 0 -21.200 (-100,00) 6,03 1,08
CTT 0 -18.600 (-100,00) 7,87 1,43
DZM 0 -2.900 (-100,00) -1,77 0,59
FBC 3.700 0 (0) 0,21 0,10
FT1 38.517 -283 (-0,73) 3,59 1,77
GMA 0 -44.400 (-100,00) 58,06 1,95
IME 141.000 0 (0) 833,84 17,05
ITS 5.263 +463 (+9,65) 14,32 0,49
L10 18.400 0 (0) 10,39 0,71
L35 5.300 0 (0) -1,79 1,13
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 22/09/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Platinum Victory Private Limited 34,52%
Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung 6,17%
Nguyễn Ngọc Hải 5,46%
Apollo Asia Fund 4,36%
Công ty TNHH MTV Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh 3,99%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 28/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 13/09/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 10/05/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 08/03/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 07/02/2023

Xem thêm