Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DOP 16.000 0 (0) 10,53 1,04
HCT 0 -17.000 (-100,00) 42,34 0,85
HMH 16.608 -292 (-1,73) 20,33 1,08
PCT 6.650 -150 (-2,21) 15,74 0,51
PRC 0 -17.000 (-100,00) 35,67 0,74
PSC 0 -12.900 (-100,00) 9,97 0,78
PSP 10.153 -147 (-1,43) -262,12 0,90
PTS 11.900 0 (0) 6,40 0,68
PTT 6.400 0 (0) 16,64 0,55
PTX 500 0 (0) 0,32 0,04
PVP 12.390 +90 (+0,73) 6,05 0,75
RAT 15.100 0 (0) 12,22 1,07
STS 35.000 0 (0) 4,23 0,73
TJC 0 -17.500 (-100,00) 5,94 1,30
TOT 11.170 -830 (-6,92) 76,92 1,11
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/08/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Phạm Thị Minh Giang 19,34%
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam 18,45%
Nguyễn Thị Kim Anh 6,51%
Nguyễn Tuấn Quang 5,07%
Trần Công Nghĩa 3,10%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2021 07/04/2022
BCTC đã kiểm toán năm 2020 08/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2017 05/04/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2016 14/04/2017

Xem thêm