Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DOP 13.100 0 (0) 7,60 0,85
HMH 0 -16.000 (-100,00) 10,87 0,84
HTV 14.000 -25 (-1,75) 10,87 0,56
MHC 11.800 -85 (-6,71) 5,06 0,81
PCT 0 -8.700 (-100,00) 14,59 0,63
PSP 10.958 -242 (-2,16) 19,20 0,90
PTS 0 -12.800 (-100,00) 9,92 0,70
PTT 7.037 -663 (-8,61) 83,83 0,62
PTX 300 0 (0) 0,34 0,02
PVP 17.403 -597 (-3,32) 7,05 1,09
RAT 16.500 -2.900 (-14,95) 48,35 1,30
STS 35.000 0 (0) 6,05 1,01
TCL 39.750 -5 (-0,12) 9,69 2,13
TCO 17.900 -110 (-5,78) 3,66 1,07
VLG 8.302 -698 (-7,76) 10,02 0,71
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 18/01/2022

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Phạm Thị Minh Giang 19,34%
Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam 18,45%
Nguyễn Thị Kim Anh 6,51%
Nguyễn Tuấn Quang 5,07%
Trần Công Nghĩa 3,10%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2020 08/04/2021
BCTC đã kiểm toán năm 2018 29/03/2019
BCTC đã kiểm toán năm 2017 05/04/2018
BCTC đã kiểm toán năm 2016 14/04/2017
BCTC đã kiểm toán năm 2016 27/10/2017

Xem thêm