Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (HOSE | Hàng cá nhân & Gia dụng)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DCS 520 -80 (-13,33) 127,22 0,05
DQC 14.100 -100 (-6,62) -11,27 0,54
FBA 900 0 (0) 1,62 0,08
GDT 25.500 -80 (-3,04) 14,82 1,91
RAL 131.000 -520 (-3,81) 5,22 1,04
XHC 25.300 0 (0) 14,01 1,70
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông 40,52%
Lê Thị Kim Yến 11,10%
Lê Đình Hưng 9,26%
Lê Thị Kim Yến 7,40%
Nguyễn Đoàn Thăng 2,24%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 20/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 01/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 24/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 20/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 17/07/2023

Xem thêm