Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (HOSE | Xây dựng và Vật liệu)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AC4 3.000 0 (0) 1,01 0,19
ACS 15.375 +1.875 (+13,89) 13,89 1,04
AMS 10.978 +178 (+1,65) 8,29 0,88
ASD 7.000 0 (0) 14,08 0,57
ATB 1.577 +77 (+5,13) -6,07 0,15
B82 1.100 0 (0) 10,63 0,11
BHA 11.494 +1.294 (+12,69) 12,64 1,12
BHT 8.000 0 (0) -2,43 0
BMN 5.800 0 (0) 3,53 0,53
BOT 55.445 -155 (-0,28) -28,47 8,21
C92 4.539 -261 (-5,44) 16,29 0,42
HUB 26.500 -30 (-1,11) 7,99 1,12
HUT 5.136 +36 (+0,71) -6,06 0,48
L18 7.600 +200 (+2,70) 16,65 0,73
LUT 5.254 +54 (+1,04) 1.012,31 0,43
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 03/03/2021

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam 51,00%
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản 10,00%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2020 28/01/2021
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2020 04/11/2020
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2020 17/07/2020
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2020 13/08/2020
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2020 20/04/2020

Xem thêm