Thông tin cố phiếu

Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DDM 1.374 +74 (+5,69) -0,15 0
GSP 12.900 -10 (-0,76) 7,77 0,91
HTV 8.710 +1 (+0,11) 12,81 0,35
ISG 5.600 +100 (+1,82) -0,41 0
MVN 20.547 +1.447 (+7,58) 19,98 1,57
NOS 941 +41 (+4,56) -0,07 0
PDV 14.335 +535 (+3,88) 8,13 1,00
PJT 10.250 0 (0) 12,86 0,77
PNP 20.185 -15 (-0,07) 7,45 1,39
PVT 29.300 +10 (+0,34) 10,23 1,12
SFI 32.900 -10 (-0,30) 8,21 1,01
SGS 18.400 0 (0) 5,98 0,90
SHC 11.800 +1.400 (+13,46) 11,16 0,67
SSG 15.000 0 (0) 15,49 1,36
SWC 28.831 +31 (+0,11) 7,90 1,11
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 51,00%
Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí 4,95%
Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí 4,32%
VanEck Vectors ETF Trust-VanEck Vectors-Vietnam-ETF 3,93%
Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí 3,93%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 02/05/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 30/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 06/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 05/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 07/11/2023

Xem thêm