Thông tin cố phiếu

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX | Dầu khí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
PEQ 38.000 0 (0) 12,46 2,02
POS 15.372 -1.128 (-6,84) 11,70 0,80
PTV 3.996 -404 (-9,18) -36,73 0,35
PVB 22.973 -127 (-0,55) 148,31 1,35
PVC 14.451 +251 (+1,77) 42,08 1,10
PVD 29.300 -5 (-0,17) 27,91 1,09
PVE 1.609 -91 (-5,35) 5,48 0,61
PVS 38.859 +259 (+0,67) 17,88 1,36
TOS 51.000 0 (0) 9,69 1,39
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 51,38%
Market Vectors Vietnam ETF (VNM) 4,15%
Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 3,77%
Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 3,07%
Ngân hàng TMCP Đại Dương 3,05%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán năm 2023 22/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 30/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 30/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 29/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 18/09/2023

Xem thêm