Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (HOSE | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DOP 13.000 0 (0) 4,93 0,75
HMH 0 -13.800 (-100,00) 29,20 0,87
MHC 8.970 -11 (-1,21) 5,44 0,68
PCT 9.999 -1 (-0,01) 8,48 0,84
PRC 21.078 +78 (+0,37) 55,50 0,71
PSC 0 -12.000 (-100,00) 11,52 0,70
PSP 10.300 0 (0) 35,64 0,89
PTS 8.000 0 (0) -90,51 0,46
PTT 8.000 0 (0) 9,20 0,66
PTX 1.600 0 (0) 0,78 0,11
PVP 16.950 -20 (-1,16) 8,74 0,90
RAT 15.500 0 (0) -10,06 1,27
STS 37.000 0 (0) 4,41 0,59
TCL 37.000 0 (0) 8,42 1,82
TCO 11.000 -15 (-1,34) 13,90 0,63
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí 64,92%
Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương 4,99%
Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương 2,37%
Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương 2,30%
Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương 1,52%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 22/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q9 - 2023 17/10/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 11/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 18/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 17/10/2023

Xem thêm