Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần PVI (HNX | Bảo hiểm)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABI 25.559 +359 (+1,42) 0 1,14
AIC 12.075 +75 (+0,63) 0 1,09
BIC 32.900 -65 (-1,93) 570,47 1,34
BLI 10.968 +68 (+0,62) 0 0,76
BMI 26.000 -15 (-0,57) 0 1,16
MIG 20.700 +40 (+1,97) 0 1,66
PGI 24.500 0 (0) 0 1,49
PTI 31.912 +112 (+0,35) -973.256,59 1,23
PVI 53.826 -1.074 (-1,96) 266,21 1,48
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 24/05/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Hdi Global Se 38,93%
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 35,00%
Funderburk Lighthouse Limited 12,61%
Công ty Cổ phần Đầu tư Đường Mặt Trời 4,40%
Công ty Cổ phần PVI 2,10%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 07/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 21/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 06/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 26/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 21/07/2023

Xem thêm