Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần PVI (HNX | Bảo hiểm)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABI 25.936 +136 (+0,53) 0 1,19
AIC 13.583 +83 (+0,61) 0 1,25
BIC 25.600 -5 (-0,19) 495,26 1,12
BLI 10.305 -295 (-2,78) 0 0,76
BMI 21.000 -30 (-1,40) 0 0,99
MIG 17.950 +35 (+1,98) 0 1,57
PGI 23.700 +120 (+5,33) 0 1,40
PTI 58.839 +2.839 (+5,07) -41.505,36 2,16
PVI 45.052 -48 (-0,11) 221,25 1,33
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 08/12/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
HDI Global SE 38,89%
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 35,00%
Funderburk Lighthouse Limited 12,54%
Công ty Cổ phần Đầu tư Đường Mặt Trời 4,40%
IFC Financial Institutions Growth Fund, LP 2,10%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 26/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 21/07/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 11/08/2023
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 21/04/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 12/04/2023

Xem thêm