Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần PVI (HNX | Bảo hiểm)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
ABI 26.395 -105 (-0,40) 0 1,17
AIC 12.500 +300 (+2,46) 0 1,13
BIC 34.700 -40 (-1,13) 601,68 1,41
BLI 11.893 -207 (-1,71) 0 0,82
BMI 25.650 +5 (+0,19) 0 1,14
MIG 22.300 +45 (+2,05) 0 1,78
PGI 24.000 0 (0) 0 1,46
PTI 33.660 -340 (-1,00) -1.030.154,66 1,30
PVI 59.284 -116 (-0,20) 292,63 1,63
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Hdi Global Se 38,93%
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 35,00%
Funderburk Lighthouse Limited 12,61%
Công ty Cổ phần Đầu tư Đường Mặt Trời 4,40%
Công ty Cổ phần PVI 2,10%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 07/05/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 21/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 06/02/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 26/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 21/07/2023

Xem thêm