Thông tin cố phiếu

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (HOSE | Dầu khí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
PEQ 42.000 0 (0) 12,28 2,26
POS 11.373 +273 (+2,46) 14,68 0,60
PTV 4.995 -205 (-3,94) 515,95 0,43
PVB 19.900 +600 (+3,11) -18,23 1,19
PVC 18.219 +119 (+0,66) 40,80 1,07
PVD 24.300 +40 (+1,67) 513,63 0,96
PVE 2.695 +195 (+7,80) 9,70 1,01
PVS 30.858 +258 (+0,84) 20,69 1,13
TOS 31.000 0 (0) 5,88 0,89
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 02/06/2023

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 38,20%
Ctbc Vietnam Equity Fund 5,34%
Norges Bank 2,98%
PYN Elite Fund (Non-UCITS) 2,69%
Mutual Fund Elite (Non-UCITS) 2,69%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2023 01/06/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2022 28/03/2023
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2022 07/02/2023
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2022 29/11/2022
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2022 05/10/2022

Xem thêm