Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam (HNX | Dầu khí)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
PEQ 38.000 -6.000 (-13,64) 12,46 2,02
POS 15.828 -1.372 (-7,98) 12,04 0,82
PTV 3.945 -155 (-3,78) -36,26 0,35
PVB 22.734 +34 (+0,15) 146,39 1,33
PVC 14.915 +115 (+0,78) 45,05 1,18
PVD 30.800 +25 (+0,81) 29,34 1,15
PVE 1.700 0 (0) 5,79 0,64
PVS 39.187 +287 (+0,74) 18,58 1,41
TOS 51.479 -421 (-0,81) 9,79 1,40
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 16/04/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam 52,94%
Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam 4,90%
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB 1,12%
Trần Tuấn Thành 0,05%
Đào Văn Hưng 0%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 08/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 05/03/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 17/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 18/10/2023
BCTC chưa kiểm toán Q2 - 2023 18/07/2023

Xem thêm