Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (HNX | Bất động sản)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
AGG 24.800 -45 (-1,78) 8,36 1,00
AMD 1.100 0 (0) -1,20 0,10
BCM 64.000 +130 (+2,07) 26,84 3,39
BII 900 0 (0) -0,48 0,10
C21 15.700 0 (0) 16,82 0,43
CCL 10.850 +5 (+0,46) 10,70 0,92
CK8 3.600 0 (0) 4,00 0
CKG 25.200 -30 (-1,17) 15,01 1,71
CLG 500 0 (0) -0,05 0,40
CRE 8.020 -3 (-0,37) 201,76 0,66
D2D 48.750 +60 (+1,24) 72,43 1,57
DIG 26.550 -30 (-1,11) -691,60 2,08
DRH 3.440 -5 (-1,43) -4,48 0,28
DTA 4.300 -7 (-1,60) 38,08 0,38
DTD 28.488 -312 (-1,08) 12,01 1,24
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 20/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Nguyễn Phúc Anh 24,48%
Chu Minh Châu 20,02%
NGUYỄN ANH TUẤN 5,65%
Tôn Thiện Việt 4,90%
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam 3,58%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC chưa kiểm toán Q1 - 2024 23/04/2024
BCTC đã kiểm toán năm 2023 03/04/2024
BCTC chưa kiểm toán Q4 - 2023 19/01/2024
BCTC chưa kiểm toán Q3 - 2023 20/10/2023
BCTC đã kiểm toán Q2 - 2023 21/08/2023

Xem thêm