Thông tin cố phiếu

Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (UPCOM | Hàng & Dịch vụ Công nghiệp)

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH »

Vốn hóa (Tỷ VNĐ)

Số CPLH (Cổ phiếu)

BVS (VNĐ)

EPS (VNĐ)

P/E (Lần)

P/B (Lần)

EBIT (Tỷ VNĐ)

EBITDA (Tỷ VNĐ)

ROA (%)

ROE (%)

Công nợ/ Tổng tài sản

Tỷ suất LN gộp (%)

Tỷ suất LN ròng (%)

Hệ số Thanh toán nhanh

Hệ số Thanh toán tiền mặt

Hệ số Thanh toán hiện thời

THÔNG TIN TÀI CHÍNH »

Công ty cùng ngành

Giá Thay đổi P/E P/B
DOP 12.300 0 (0) 4,67 0,71
HCT 0 -9.800 (-100,00) -7,50 0,53
HMH 0 -13.200 (-100,00) 27,93 0,83
MHC 9.030 +8 (+0,89) 5,47 0,68
PCT 10.376 -224 (-2,11) 8,90 0,88
PRC 19.000 +800 (+4,40) 50,21 0,64
PSC 0 -11.100 (-100,00) 10,66 0,65
PSP 10.502 +2 (+0,02) 36,34 0,91
PTS 8.900 +200 (+2,30) -100,70 0,51
PTT 7.279 -721 (-9,01) 8,69 0,60
PTX 1.000 0 (0) 0,49 0,07
PVP 17.600 -10 (-0,56) 9,07 0,93
RAT 15.000 0 (0) -9,73 1,23
STS 37.000 0 (0) 4,41 0,59
TCL 36.200 -17 (-0,44) 8,24 1,78
Ngày cập nhật: 12:00 SA | 19/06/2024

Cơ cấu sở hữu

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh 46,36%
HOÀNG CÔNG THÀNH 2,93%
Hoàng Văn Kiên 2,37%
Hoàng Thái Khánh Kôn 2,37%
Đào Ngọc Tiến 1,06%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Tên tài liệu Ngày phát hành
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2023 15/08/2023
BCTC đã kiểm toán năm 2023 28/03/2024
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 22/08/2022
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 22/08/2022
BCTC đã kiểm toán Q6 - 2022 22/08/2022

Xem thêm